Vad kostar det att ta ett lastbilskörkort?

Om du drömmer om att köra lastbil så måste du ta ett lastbilskörkort. Det finns olika  körkortsbehörigheter för tunga lastbilar: C1, C1E, C och CE. Skillnaden ligger i hur tunga lastbilar och påkopplade släpvagnar du får köra. Sedan om du ska utbilda dig till yrkesförare behöver du känna till vad som gäller om exempelvis färdskrivare och yrkesförarutbildning.

Det är svårt att på rak arm ge ett exakt pris vad det kostar att ta ett körkort för lastbil. Det beror på en mängd olika faktorer. Det beror på vad du har för körvana innan, hur snabbt du lär dig att manövrera fordonet och kan analysera trafiksituationer och bedöma risker. Sen beror det även på om du måste köra upp flera gånger. 

Att göra körprov för lastbil är dyrare än vad det är när man tar körkort för personbil. Om du inte klarar av provet första gången utan behöver göra om det flera gånger så kan det bli en stor kostnad. 

För att ta ditt C-kort kan du vända dig till en trafiksskola. De har ofta olika paket att välja på där det ingår saker som körlektioner, teorilektioner, utbildningsmaterial, online-resurser och ibland hyra av lastbil för körprovet på Trafikverket. Det är bra att jämföra olika trafikskolor för att få ner priset på enkelt sätt.

Det finns även yrkesförarutbildingar att gå. Då kan det vara så att du är berättigad att få lån och bidrag via CSN.

C-kort och YKB

För att du ska få köra tung lastbil så behöver du ett C-körkort. Vill du sedan köra lastbil i yrkestrafik behöver du även ett så kallat yrkeskompetensbevis för yrkesförare inom gods- och persontransporter, YKB. Det är ett tillägg till C-körkortet som gäller i fem år och omfattar minst 140 timmars utbildning. Den ska även förnyas vart femte år för att du ska få fortsätta att köra yrkestrafik. 

En YKB måste finansieras, då det kostar runt 25 000 till 30 000 kronor. Du kanske investerat i trading (läs mer här) och har pengar över, eller så får du spara eller låna pengar så att du kan ta ditt kort. 

Det finns viss utbildning inom detta på Komvux, då är det undkursen på 140 timmar. På Komvux betalar du bara kostnaderna för utbildningsmaterial, körkortsprov och övriga småkostnader.

För att behålla din YKB måste du sedan gå en fortbildningskurs var femte år. En sådan ligger på 35 timmar och kostar runt 7 000 kr – 8 000 kr. En sådan utbildning hittar du på vissa trafikskolor.

Det börjar med ett B-kort

För att få ta ett C-körkort så krävs det att du har ett B-körkort, alltså ett för vanlig personbil. Om du inte har det, så är det en god idé att börja med att göra den delen. Du kan då välja om du vill skriva in dig på en körskola, köra privat eller göra en intensivkurs. Det handlar om hur mycket körvana du har sedan innan samt hur snabb du är på att lära dig nya saker. 

Du kan läsa mer om vad som krävs för olika körkort på Transportstyrelsen.

28 Mar 2021