Lastbilar

En lastbil är ett motorfordon som är avsett för godstransport. Lastbilar varierar mycket i storlek beroende på modell och användningsområde. Lastbilen kan definieras som en bil som varken kan anses vara en personbil eller en buss. I Sverige delas de in i lätta lastbilar, som högst får väga 3½ ton, och tunga lastbilar som väger mer än 3½ ton. - Wikipedia

Det finns idag olika sorters lastbilar som delas in på lite olika sätt. Dels delas de in i lätt lastbil och tung lastbil:

  • Lätt lastbil, totalvikt max 3 500 kg.
  • Tung lastbil, totalvikt som överstiger 3 500 kg, kräver särskild körkortsbehörighet.

Sedan så delas tunga lastbilar in i två kategorier. Det är då tunga lastbilar med totalvikt upp till 16 500 kg och sedan är det lasbilar men en toltavikt över 16 500 kg. Tunga lastbilar under 16 500 kg är oftast tvåaxlade och används därför ofta i distributionstrafik.

Lastbilar indelas även efter användningssätt:

Långtradare för fjärrtransporter. De kopplas ofta samman med ett större släp, en semitrailer, jigg eller dolly. I Sverige är längden oftast 25 meter (lastbil + 24 meter släp) I Europa är de ofta på 18-19 meter.

  • Distributionsbilar för användning inom en region. Ofta försedda med bakgavellift.
  • Anläggningsbilar för transport av jord, grus och sten.
  • Timmerbilar för transport av obarkat timmer från skogen till industrin.
  • Specialfordon som brandbilar, kranbilar, betongbilar, sopbilar etc.
21 Mar 2021